1. zastanów się nad wadami i zaletami demokracji oraz szansami i zagrożeniami związanymi z funkcjonowaniem tego ustroju.W tym celu uzupełnij tabelę.
Mocne strony:
1.
2.
Słabe strony:
1.
2.
Szanse:
1.
2.
Zagrożenia:
1.
2.


2. Zaproponuj sposoby przeciwdziałania wymienionych w zadaniu 1 zagrożeniom demokracji

PS. Proszę o szybką odpowiedź. PILNE!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T18:37:45+01:00
Zad1
mocne strony
1.wolnosc słowa
2.wolnosc wyboru

słabe strony
1brak skoncentrowanej władzy
2brak władzy jednostki

szanse:
1możliwość szybkiego wzbogacenia się
2dostępność oświaty

zagrożenia
1korupcja
2anarchia

zad2
szybkie działanie służb specjalnych i policji może zapobiec rozwojowi zagrożeń
204 4 204