Odpowiedzi

2009-06-08T20:24:07+02:00
Płazy to zwierzęta żyjące częściowo w wodzie i częściowo na lądzie. Nieliczne spędzają całe życie w wodzie (np. aksolotl) lub żyją na lądzie, a do wody wracają w okresie rozrodu (np. ropuch). Płazy dzieli się na trzy rzędy: ogoniaste (traszki, salamandry), bezogonowe (żaby, ropuchy, kumamki, rzekotki) i beznogie (marszczelce). Płazy ogoniaste mają masywny szkielet i ogon, który zachowują przez całe życie. Dorośli przedstawiciele grupy płazów bezogonowych nie mają ogonów, a kości ich czaszki są bardzo lekkie. Plazy można spotkać w miejscach wilgotnych, zacienionych, w pobliżu zbiorników wodnych, ponieważ ich cykl rozwojowy jest ściśle związany ze środowiskiem wodnym. Płazy są zmiennocieplne, dlatego te ktore żyją w strefie umiarkowanej w okresie niekorzystnych warunków termicznych zapadają w odrętwienie zimowe. Rozmnażanie się i rozwój plazów zachodzi w wodzie. Do zapłodnienia dochodzi poza organizmem samicy (zaplodnienie zewnętrzne). Dorosłe płazy są drapieżnikami, pokarm zdobywają na lądzie. Wszystkie płazy w Polsce podlegają ochronie.