Odpowiedzi

2009-12-05T18:47:36+01:00
Najpierw obliczmy wartość siły wpadkowej, bo wiemy że nadała przyśpieszenie 3 m/s ciele o masie 15kg:

F = m*a = 3*15 = 45N

Wiemy, że dwie siły składowe tworzyły kąt prosty i są przyprostokątnymi trójkąta prostokątnego, więc siła wypadkowa jest przeciwprostokątną. Możemy więc zastosować twierdzenie pitagorasa:

F1² + F2² = Fw²
36² + F2² = 45²
F2² = 2025 - 1296 = 729
F2 = 27N