Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych;
a)3x-4x+2x-5x+7=
dla x=-1
dla x=0
dla x=2,5
b)-3m-4n+3n+5m=
dla m=1 i n=-2
dla m=-0,5 i n=0,1
c) -13x+y+23x-20y+6
dla x=0,02 i y= -(trzy dziewietnaste)(to w ułmku)
dla x=0 i y=1

PROSZE ZRUBCIE!!!!

3

Odpowiedzi

2009-12-05T18:48:46+01:00
A)3x-4x+2x-5x+7=-4x+7
-4*(-1)+7=11
-4*0+7=7
-4*2,5+7=-10+7=-3
b)-3m-4n+3n+5m=2m-n
2*1-1*(-2)=2+2=4
2*(-0,5)-0,1=1-0,1=0,9
c)-13x+y+23x-20y+6=10x-19y+6
10*0,02-19*(-3/19)+6=10*2/100-19*(-3/19)+6=1/5+3+6=1/5+15/5+30/5=46/5
10*0-19*1+6=-19+6=-13
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T18:58:41+01:00
A)3x-4x+2x-5x+7=-4x+7

dla x=-1
-4x+7=-4*(-1)+7=4+7=11

dla x=0
-4x+7=-4*0+7=7

dla x=2,5
-4x+7=-4*2,5+7=-10+7=-3

b)-3m-4n+3n+5m=2m-n

dla m=1 i n=-2
2*1-(-2)=2+2=4

dla m=-0,5 i n=0,1
2*(-0,5)-0,1=-1-0,1=-1,1

c) -13x+y+23x-20y+6=10x-19y+6

dla x=0,02 i y= -(trzy dziewietnaste)(to w ułmku)
10x-19y+6= 10*0,02-19*(-3/19)+6=0,2+3+6=9,2

dla x=0 i y=1
10x-19y+6=10*0-19*1+6=-19+6=-13

2009-12-05T19:13:59+01:00
A)3x-4x+2x-5x+7=
dla x=-1
dla x=0
dla x=2,5
Odp.-4x+7=-4*-1+7=4+7=11
-4x+7=-4*0+7=7
-4x+7=-4*2.5+7=-10+7=-3

b)-3m-4n+3n+5m=
dla m=1 i n=-2
dla m=-0,5 i n=0,1
Odp.2m-n=2*1-2=2-2=o
2m-n=2*0,5-01=1-0.1=0.9

c) -13x+y+23x-20y+6
dla x=0,02 i y= -(trzy dziewietnaste)(to w ułmku)3/20=0.15
dla x=0 i y=1
10x-19y+6=10*0.02-19*0.15+6=0.2-2.85+6=3.92
10x-19y+6=10*0-19*1+6=0+19+6=25