Oblicz objętość graniastosłupa o kwadratowej podstawie i wysokości 2,4 dm, w którym:
a) obwód podstawy jest równy wysokości bryły
b) przekątna podstawy ma długość 4dm
c) suma długości wszystkich krawędzi wynosi 19,2 dm

Odpowiedź ma być bez jakiś skomplikowanych obliczeń ( poziom klasy 6 podstawowej)
Wybieram najlepszą odpowiedź

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T19:08:14+01:00
A) Ob=2,4cm:4=0,6dm(jeden bok)
P=0,6dmx0,6=0,36dm2
V=0,36cm2x2,4cm=0,864dm3


b)P=4dmx4dmx0,5=8dm2
V=8dmx2,4dm=19,2dm3


C)19,2:12=1,6
P=1,6dmx1,6dm=2,56dm2
V=2,56dm2x2,4=6,144dm3
2009-12-05T19:10:27+01:00
A)
2,4:4= 0,6 dm Bok podstawy

Pp=a*a=0,36 dm²

V= Pp*h
V=0,36*2,4
V=0,864 dm³

b)
sinα=a/c
sin45°=a/4
√2/2=a/4
a=4*√2/2=2√2 dm
Pp=2√2*2√2=8 dm²

V=8*2,4
V= 19,2 dm³

c)
19,2-(4*2,4)= 9,6 : 8= 1,2 Długość boku podstawy

Pp=1,2*1,2= 1,44 dm²

V=1,44*2,4= 3,456 dm³
2009-12-05T19:15:58+01:00
A) 2,4 dm = 24cm
24 :4=6
6 x6=36
24 x36 =864 cm ³

b)a√2=40
a=20√2
(20√2)²=800 cm ²
800cm ² x24cm =11200 cm³

c)4x 2,4 dm = 9,6 dm
19,2 - 9,6 = 9,6
9,6 :8 = 1,2 dm
(1,2dm)² = 1,44 dm ²
1,44 x 2,4 =3,456 dm³