Odpowiedzi

2009-12-05T18:50:00+01:00
TO MOJEJ SISTER DOSTALA ZA TO 5 :)


O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.
  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T18:50:22+01:00
Poszukaj w ksiażce/modlitewniku "Droga do Nieba", albo w jakimś katechiźmie. Na pewno coś tam jest czego nauczyciel nie znalazł. ;)
Chyba pomogłem ;D
2009-12-05T18:51:33+01:00
Boże, dobry nasz Ojcze
proszę cię o pomoc i wsparcie
dla tych dobrych ludzi, jakimi są duchowni
niech każde słowo przez nich głoszone
naucza nas i sprawia, żebyśmy nie grzeszyli
Amen