1.Narciarz zjeżdża z góry i po 5s ruchu osiągnął prędkość 54km/h. Obl. jego przyspieszenie, jaką drogę przebędzie w tym czasie oraz jaka osiągnie prędkość po 10s ruchu poruszając się z tym samym przyspieszeniem.

2.W jakim czasie można rozpędzić pojazd jadący z przyspieszeniem 4m/s do prędkości 20m/s. Jaką drogę przebył pojazd w tym czasie?

1

Odpowiedzi

2009-12-06T00:03:53+01:00
1. t1 = 5s
v0 = 0
v = 54 km/h = 15 m/s
a = ?
S = ?
a = v/t1 = 15/5 = 3 m/s²
S = v0t + 1/2 * at² = 1/2 * at² = 1/2 * 3 * 25 = 37,5m

t2 = 10s
v2 = ?
v2 = a*t = 3*10 = 30m/s = 108km/h

2. a = 4 m/s²
t = ?
v0 = 0
v = 20 m/s
a = v/t => t = v/a = 20 / 4 = 5s
S = 1/2 * at² = 1/2 * 4 * 25 = 50m