Odpowiedzi

2009-12-05T19:13:51+01:00
Lincoln był prezydentem przez prawie cały okres wojny. W dużej mierze dzięki jego przywództwu Unia wygrała wojnę i zlikwidowała konfederację.

22 września 1862 roku Lincoln ogłosił Proklamację Emancypacji. Nie znosiła ona jednak niewolnictwa na terenie Unii, ale na Południu. Niewolnictwo zostało zniesione dopiero w 1865 przez uchwalenie XIII poprawki do Konstytucji.

Gdy ponownie wygrał wybory prezydenckie w 1864 roku wojna secesyjna miała się ku końcowi. Lincoln pragnął jak najszybszego zawarcia pokoju i włączenia obywateli obu zwaśnionych stron do odbudowy kraju. Program ów zawarł w swym słynnym drugim przemówieniu inauguracyjnym w marcu 1865 rok
1 2 1
2009-12-05T19:41:15+01:00
Abraham Lincoln pełnił w historii Stanów Zjednoczonych bardzo ważną rolę. Przez długie lata był prezydentem (prawie cały okres wojny) i przyczynił się do zwycięstwa Unii. Pomógł zlikwidować konfederację i ogłosił Proklamację Emancypacji. To jedne z ważniejszych jego dokonań, którymi zapisał się w pamięci, nie tylko amerykanów.

:)
1 3 1