Zapisz równania dysocjacji następujących soli:

a) KCl - .............................................

b) K₂S - .............................................

c) NaNO₃ - ..........................................

d) 3NaNO₃ - .........................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T19:09:46+01:00
KCl -> K+ + Cl –
K2S -> 2K+ + S 2-
NaNO3 -> Na+ + NO3 -
3NaNO3 -> 3Na+ +3NO3-

tak po dysocjacji masz np - to ma byc na gorze albo +