Odpowiedzi

2009-12-05T19:09:59+01:00
(miejscowość i data)
(IMIE NAZWISKO ADRES)

Dyrektor ZPO w (miejscowość)
(imie i nazwisko dyrektora)
Zwracam się z prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia szkoły 1 klasy gimnazjum gdyż bardzo chciałabym iść do szkoły prywatnej i mieć ten oto duplikat.Jestem wzorową uczennicą z dobrymi manierami i uważam , że się mi należy.

Razem z moimi rodzicami zwracamy się o prośbę do Pani , gdyż mi i moim rodzicom zależey na ukończeniu szkoły z dobrymi ocenami i kontyuować naukę w szkole prywatnej.Proszę o odpowiedź.
Z góry dziękuję
(Twoje imie)