W stalowym walcu o wymiarach h= 4dm a r= 6cm wydraono cylindryczny otwor ktorego objetosc wynosi 20 % obj calego walca, oblicz dlugosc promienia r tego walca i mase walca po wydrazeniu wiedzac ze gestosc stali wynosi 7,9 g/cm szescienny. do obliczen przyjmij pi = 3,14.

1

Odpowiedzi

2009-12-05T20:34:11+01:00
Vw=Pp×h

Pp=πr²
Pp=3,14×36
Pp=113,04 cm²

Vw=113,04×40 (4dm=40cm)
Vw=4521,6 cm³ Objętość całego walca

4521,6×20%= 904,32 cm³ Objętość wywierconego otworu
Wysokość walca i wywierconego w nim otworu jest równa 40cm

Vo=πr²×h
904,32=3,13×r²×40
r²=904,32/3,14×40
r²=904,32/125,6
r²=7,2
r=√7,2
r=2,683 cm Promień wywierconego otworu
4521,6×7,9=35720,64g=35,72064kg masa całego walca
904,32×7,9=7144,128 g=7,144128kg masa wydrążonego otworu

35720,64-7144,128=28576512g=28,576512kg Masa walca z otworem
1 1 1