Odpowiedzi

2009-12-05T19:23:30+01:00
W ustroju demokratycznym ludzie mieli większe prawa niż w pozostałych ustrojach.W ustroju demokratycznym przedstawiciele są wybierani w demokratycznych wyborach władza jest w rekach ludu.w ustroju autorytarnym jest bezwzględne posłuszeństwo wobec władzy w. ustroju totalitarnym władze dążą do podporządkowania sobie wszystkich obszarów życia politycznego gospodarczego prywatnego.
21 3 21
2009-12-05T21:18:40+01:00
Państwo totalitarne- kontroluje całość życia mieszkańców kraju. Jednostka jest całkowicie podporządkowana interesowi państwa
państwo autorytalne- obywatel ma swoją prywatność, większość swobód demokratycznych jest zachowana, udział obywateli w życiu społecznym podlega kontroli
demokracja- prawa obywatelskie, możliwość głosowania w wyborach, prywatność, wolność religijna, wolność słowa
25 4 25