1.Cechy charakterystyczne dla krajobrazów

1)staroglacjalny

b)młodoglacjalny

2.Jakie sa najczesciej uprawiane rosliny na Nizinie ślaskiej

3.Dot. Niziny Wielkopolskiej

1)sąsiednie krainy geogr.
2)charakterystyczne cechy ukształtowania powierzchni
3)surowce mineralne
4)Cechy rolnictwa
5)galezie przemyslu przetworczego
6)najwieksze miasta
7)obszary zagrozone ekologicznie

2

Odpowiedzi

2009-06-08T21:29:12+02:00
Staroglacjalna rzeźba, obszar staroglacjalny, krajobraz staroglacjalny, rzeźba (obszar, krajobraz) cechująca się przewagą form i osadów polodowcowych, pochodzących nie z ostatniego, lecz z poprzednich zlodowaceń. Powstałe wtedy formy glacjalne podlegały niszczeniu i ewolucji w trakcie okresu międzylodowcowego, a także w warunkach peryglacjalnych, w okresie ostatniego zlodowacenia.

Obszar zbudowany jest głównie z osadów glacjalnych i glacifluwialnych (osadzonych przez wody lodowcowe). W krajobrazie przeważają równiny urozmaicone niskimi garbami o łagodnych formach, oddzielone od siebie pradolinami. Cechą charakterystyczną jest brak jezior.

Obszar staroglacjalnej rzeźby zajmuje znaczną część Polski, pomiędzy położonym na północny i północno zachodnim pasem krajobrazu młodoglacjalnego i pasem starych gór i wyżyn na południuObszar młodoglacjalny (rzeźba, krajobraz młodoglacjalny) - określenie krajobrazu polodowcowego, w którym formy pozostawione przez lądolód są świeże i czytelne w terenie. Składają się na nie garby i pagórki moreny dennej. Na liniach postoju czoła lądolodu powstały potężne wały moren czołowych. W osadach morenowych znajdowane są olbrzymie głazy narzutowe przywleczone przez lądolód skandynawski.

Typową cechą rzeźby młodoglacjalnej jest oprócz dużego rytmu rzeźby duża liczba jezior moreny dennej i czołowej (tak zwane jeziora morenowe), których misy aktualnie wypełniają się osadami mineralnymi i organicznymi lub oczek polodowcowych. Wzdłuż rynien subglacjalnych wiją się też długie wały ozów.

W Polsce zasięg rzeźby młodoglacjalnej pokrywa się z zasięgiem ostatniego zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckiego, vistuliańskiego lub Wisły).
7 2 7
2009-06-08T21:45:55+02:00
A)staroglacjalny
Cechuje się przewagą form i osadów polodowcowych, pochodzących nie z ostatniego, lecz z poprzednich zlodowaceń.
W krajobrazie przeważają równiny urozmaicone niskimi garbami o łagodnych formach, oddzielone od siebie pradolinami. Cechą charakterystyczną jest brak jezior.
b)młodoglacjalny
Cechuje się dominacją form terenu pochodzących z ostatniego zlodowacenia. Charakteryzuje się przewagą wysoczyzn zbudowanych z moreny, oddzielonych od siebie rynnami polodowcowymi, wyżłobionymi przez wody lodowcowe, wypełnionymi często jeziorami.

2.buraki cukrowe, zboża, rzepak, owoce i warzywa
3/1. nizina mazowiecka ,pojezierze wielkopolskie, nizina śląska
3/4.Uprawia się głównie pszenicę, żyto, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak oraz warzywa i owoce
3/6. Poznań , Konin , gizałki,leszno, kalisz
6 4 6