Napisać program w języku PASCAL wyznaczający modalną , czyli liczbę najczęściej występującą w ciągu liczb ,które wprowadzi do pamięci komputera użytkownik.Program powinien zapytać się użytkownika o długość wprowadzonego ciągu.Pętlę należy realizować za pomocą pętli For.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T15:15:47+01:00
{ powinno działać }
var
i: integer;
j: integer;
modal: integer; { wartość modalna }
ciag: string;
begin
Writeln('Podaj ciąg');
readln(ciag);
for i := 0 to length(ciag) do
begin
for j := i + 1 to length(ciag) do
begin
if ciag[i] := ciag[j] then
modal := modal + 1;
end;
end;
Writeln('Wartość modalna: ',i);
end.