Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T16:02:30+01:00
* Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana.”
o Źródło: Łk 1:13–15

* Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami.”
o Źródło: Łk 1:28

* Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
o Źródło: Łk 1:37

* Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!”
o Źródło: Łk 1:38

* Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona”.
o Źródło: Łk 1:42

* Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.”
o Źródło: Łk 2:34

* Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?
o Źródło: Łk 2:49

* Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
o Źródło: Łk 3:9

* Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów.
o Źródło: Łk 3:16

* (...) i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.”
o Źródło: Łk 3:22

* Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
o Źródło: Łk 4:24

* Wypłyń na głębię
o Źródło: Łk 5:4

* Rzekł do niego: „Pójdź za mną!” On zostawił wszystko, wstał i chodził z Nim.
o Źródło: Łk 5:27–28

* Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy źle się mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników.
o Źródło: Łk 5:31–32

* Jeśli cię kto uderzy w jeden policzek, nadstaw mu i drugi!
o Źródło: Łk 6:29

* Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
o Źródło: Łk 6:36–37

* Młodzieńcze, tobie mówię wstań!
o Źródło: Łk 7:14

* Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma.
o Źródło: Łk 8:18

* Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!
o Źródło: Łk 9:23

* Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!
o Źródło: Łk 9:60

* Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie.
o Cui multum datum est multum quaeretur ab eo.
o Źródło: Łk 12:48

* Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach.
o Źródło: Łk 13:18–19

* Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych.
o Źródło: Łk 13:28

* Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.
o Benedictus, qui venit in nomine Domini.
o Źródło: Łk 13:35

* Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca.
o Źródło: Łk 15:10

* Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.
o Qui fidelis est in minimo, et in maiori fidelis est; et, qui in modico iniquus est, et in maiori iniquus est.
o Źródło: Łk 16:10

* Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z Prawa.
o Źródło: Łk 16:17

* Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.
o Źródło: Łk 17:10

* Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.
o Źródło: Łk 17:24

* Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże.
o Źródło: Łk 18:16

* Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie;
o Źródło: Łk 18:22

* Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą.
o Źródło: Łk 19:40

* Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.
o Źródło: Łk 21:6

* Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „Ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie chodźcie za nimi!
o Źródło: Łk 21:8

* Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
o Źródło: Łk 21:33

* Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.
o Źródło: Łk 24:5
5 4 5