Odpowiedzi

2009-06-08T22:47:22+02:00
W grafice rastrowej obrazy tworzone są z położonych regularnie obok siebie pikseli, ułożonych w rzędy i kolumny (matryca pikseli). Każdy piksel (a właściwie informacja o jego kolorze) może zostać zapisana za pomocą określonej liczby bitów. Tworzone w ten sposób obrazy zwykło się nazywać mapami bitowymi (potocznie – bitmapami). Obróbka rastrowa polega na dopasowywaniu odpowiedniej wielkości pikseli.

Grafika Wektorowa – sposób opisu obrazu oparty na formułach matematycznych. W przeciwieństwie do tradycyjnej grafiki bitmapowej (opierającej się na zapamiętywaniu koloru i położenia pojedynczych pikseli), grafika wektorowa zachowuje informacje o tworzących kształty obiektów liniach oraz krzywych – włączając ich położenie oraz barwę. Obróbka wektorowa polega na przydzielaniu poszczególnym obiektom formuł matematycznych.