Odpowiedzi

2009-12-05T19:59:29+01:00
2009-12-05T20:42:46+01:00
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia:
Przechodząc kiedyś Jezus ujrzał pewnego człowieka,który był niewidomy od urodzenia.Uczniowie Jezusa zapytali go czego ten człowiek urodził się niewidomy :czy dopuścił się grzechu, czy jego rodzice?Jezus im odpowiedział że nie chodzi tu o grzech ani jego,ani jego rodziców ;stało się zaś tak, aby przez niego objawiły się słowa Boże.Dopóki jest jeszcze dzień,wszyscy winniśmy dopełniać dzieła Tego,który mnie posłał.Nadchodzi jednak noc i nikt nie będzie już mógł niczego dokonać.Dopóki przebywam na świecie,jestem światłością świata.Gdy skończył mówić,splunął na ziemię,uczynił błoto ze śliny i pomazał nim oczy niewidomego.Apotem rzekł do niego :Idź i obmyj się w sadzawce On odszedł,obmył się i wrócił widząc.
13 4 13