Odpowiedzi

2009-12-05T20:14:04+01:00
Witaj:)
6y=-2x-4 dzielimy przez 6
y= -1/3 x -2/3 prosta k
y= -3x-3 prosta l
aby proste były równoległe współczynniki a muszą być sobie równe
w naszym przypadku -1/3 ≠ -3 wiec nie sa rownolegle
aby proste byly prostopadle wspolczynnik jednej prostej rowny jest - odwrotnosci drugiej
-1/3 = -1/-3
-1/3=1/3
czyli -1/3 ≠1/3 nie sa prostopadleczy punkt A=(-2,4)nalezy do którejs z tych prostych?
y= -1/3 x -2/3 prosta k
podstawiamy wartosci
4= -1/3 * (-2) -2/3
4= 2/3-2/3
4=0
wniosek punkt A nie nalezy do prostej k
y= -3x-3 prosta l
4= -3 * (-2) - 3
4=6-3
4-3
wniosek punkt A nie nalezy do prostej l
5 4 5