Rozpoczął się nowy rok szkolny. Swoją działalność rozpoczyna nowy samorząd szkolny wybrany przez uczniów Twojej szkoły. Tobie, jako przedstawicielowi społeczności uczniowskiej, w udziale przypadło przygotowanie przemówienia do członków samorządu, w którym przedstawisz oczekiwania uczniów wobec nowego samorządu. Zredaguj treść przemówienia.

1

Odpowiedzi

2009-12-05T20:12:52+01:00
W imieniu społeczności uczniowskiej naszej szkoły pragnęłabym przedstawić nasze oczekiwania wobec wybranego niedawno samorządu szkolnego. Mamy nadzieję na zgodną współprace i rozważnie przynajmniej kilku naszych próśb.
W tym roku szkolnym chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na kulturalny rozwój naszej szkole oraz działalność charytatywną. Chcielibyśmy w tym roku zorganizować przynajmniej dwa gminne konkursy teatralne. Miałoby to na celu wykrycie talentów artystycznych w naszej gminie i szkole. Nie ukrywamy że od samorządu oczekujemy lekkiego dofinansowania tej akcji. Sugerujemy też , abyście ogłosili zbiórkę na rzecz dzieci z domu dziecka lub szpitala. Pragniemy też ,żebyście kładli duży nacisk na zachowanie uczniów naszej szkoły i ich bezpieczeństwo. Można by powołać sąd koleżeński ,który będzie kontrolował zachowania uczniów , podczas nieobecności nauczyciela.
Mamy nadzieje , że dzięki wam, w tym roku szkolnym nasza szkoła rozwinie się kulturalnie .

Proszę o punkcik :) Mam nadzieje , że troszke pomogłam , lub przynajmniej zasugerowałam ^^
1 4 1