Odpowiedzi

2009-12-06T12:33:23+01:00
Wymagania określone dla różnych PARTNERZY

1. PRAKTYKANT Promotor:

Opiekun wybranej przez kierownika przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest:

 do nawiązania współpracy między szkołą a przedsiębiorstwem

 kontrolowania, w pociągu i oceny stażysty

2. NAUCZYCIELE:

 utrzymania kontynuacji działalności stażysty

 do oceny umiejętności stażysty

 zapewnić indywidualnej pomocy

 określenie nowych umiejętności, które mogą zostać nabyte

 oceny stażysty z pomocą osoby nadzorującej

3. PRAKTYKANT:

 do listy:

 zadania wykonywane
 co on / ona nie został przeszkolony do
 co on nauczył
 jak on był oceniany

 spisać wszystkie działania on / ona wykonywana raz w tygodniu

 przedstawienia swojej broszurze oceny jego nadzorcy do zatwierdzenia

UWAGA


NIEOBECNOŚ ICI:

W przypadku braku, stażystów musi poinformować:
 przedsiębiorstwa przed godzinami pracy
 obiektu hosting przed godziną przybycia
 szkoły jak najszybciej

Wypadków przy pracy:

Muszą być zgłoszone w ciągu 48 godzin. Dlatego szkoła musi być poinformowany jak najszybciej, tak aby odpowiednie dokumenty mogą być ustalone.
Brak pieniędzy powinna być wypłacona w formie zaliczki.
Wypadków Transportation (pracy i wyżywienia) obejmuje w stażu pracy.

UBEZPIECZENIA:

Szkoły podpisało konkretną polisę ubezpieczeniową obejmującą stażysty odpowiedzialności cywilnej w czasie stażu pracy.

ZACHOWANIE:

Tworzenie dobrego wrażenia jest głównym atutem dla stażystów, jak i dla szkoły.

PROBLEMY:

Niezależnie od problemu, może być z przedsiębiorstwem lub internatu, należy zgłosić się do szkoły jak najszybciej.

Nie czekaj na nauczyciela wizyty.

ZASADY STOSOWANE:

Musisz iść bez względu na zasady odnoszą się do miejsca, którego są, w szczególności dotyczące czasu, postawy i odzieży, i zachowania.

Stan:

Podczas stażu pracy, stażysta pozostaje pod statusu szkoły (poza sprzedażą miejsc pracy)


E3 A3 U31 OCENA


Czas trwania: 20 min
Wyniki mnoży się przez 2

Ocena polega na rozmowie z kapituła złożona z nauczycieli i specjalistów, która odbywa się na koniec szkolenia.

TREŚĆ RAPORTU:

Praktykant przedstawia najbardziej znaczące działania miał do wykonania w trakcie swojego miejsca pracy.
Następnie wybiera się szczegółowo jednego konkretnego działania na większe zainteresowanie i wyjaśnić ją w pełni, od planowania do zakończenia.

Powinien on zapewnić i komentarz wszystkie niezbędne informacje techniczne, takie jak fotografie, Blue Prints osobiste badań nad materiałami, i tak dalej ...

Uwaga nadzoru: Dziękuję za udzielenie stażysta jak najwięcej informacji, aby zakończyć swoje sprawozdanie.TRAINNEE'S DZIENNIK POŁOWOWY


Codziennych czynności w przedsiębiorstwie


Stażysta musi wykonać następujące zadania arkusza co tydzień i jego nadzorcy podpisać go do zatwierdzenia i oceny na koniec każdego tygodnia