Wybierz 3 karty z talii 24 kart, skladajacej sie ze wszystkich figur oraz dziewiatek i dziesiatek. Jakie jest prawdopodobienstwo, ze:
a) wszystkie wylosowane karty to kiery
b)wsrod tych kart jest jedna figura
c) wsrod tych kart jest as?

1

Odpowiedzi

2009-12-05T22:26:11+01:00
A)

A=C₆³= 6!/(3!*3!)=20
Ω=C₂₄³=24!(3!*21!)=2024
P(A)=A/Ω=20/2024=20/2024

W podpunkcie b i c zakładam, że dokładnie jeden as lub figura oraz przynajmniej jeden as lub figura
b)
A=C₁₆¹*C₈²=448
lub A=C₁₆¹*C₈²+C₁₆²*C₈¹+C₁₆³=16*28+120*8+560=448+960+560=
=1968
Ω=2024
P(A)=448/2024
lub
P(A)=1968/2024

c)
A=C₄¹*C₂₀²=190
lub
A=C₄¹*C₂₀²+C₄²*C₂₀¹+C₄³=760+120+4=884
Ω=2024
P(A)=190/2024
lub
P(A)=884/2024