Odpowiedzi

2009-12-06T02:17:44+01:00
CURRICULUM VITAE

tu wpisz imię i nazwisko

Adres:


Number of telephone:


Date i place of birth:


Education:
2006-2008-
2003-2005-
1996-2002-

Jobs:
2003-2006-
2007-2009-

Extra skills:
Driving licence
Good work with computer
etc. etc.

Hobby:
• Dance
• Film
• Good book
• Music
• Sport


2009-12-06T02:31:19+01:00
CURRICULUM VITAE


PERSONAL INFORMATIONS (dane osobowe)

Name and Surname: (imię i nazwisko)
Address: (adres)
Phone: (telefon)
E-mail:
Nationality: (narodowość)
Date of birth: (data urodzenia)PROFESSIONAL EXPERIENCE (doświadczenie zawodowe)
1.) 01.11.2006 – 30.06.2007
2.) 01.06.2006 – 31.10.2006
3.) 01.07.2005 – 31.08.2005

Name and address of employer: (nzawa i adres pracodawcy/firmy)
Trade or sector: (sektor w którym się pracowało np. turystyczny)
Profession or position: (stanowisko)

Range of operation and responsibilities: (obowiązki wykonywane w firmie/ nabyte umiejętności)EDUCATION: (edukacja)

01.10.2008 - still studying

01.09.2003-30.06.2006


LENGUAGE:

Mother tongue: Polish

Other foreign languages:

1.) English
• Ability of reading: (umijętności czytania np. basic, good, very good, excellent)
• Ability of writing: (umijętności pisania)
• Ability to saying: (umijętności mówienia)

2.) German
• Ability of reading:
• Ability of writing:
• Ability to saying:

ABILITIES AND SOCIAL COMPETENCES: ( umiejętności w organizacji np. kierowanie grupą ludzi)
Coordination groups of people, training of apprentice,

ABILITIES AND TECHNICAL COMPETENCES: (umiejętności techniczne)
Service activity of computer (Microsoft Office™: Excel™, Word™, Power Point™, Outlook™; Windows™) service activity of xerox machine, fax, phone, scanner, printers.

Driving Licence: (prawo jazdy)
I have.(mam) I heven't.(nie mam)

Hobby :
Sport; Internet; Tourism.

Personality/appearance : (osobowość / cechyy charakteru)
Self confident ; sociable ; hard-working ; flexible ; friendly; good looking