Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T20:15:14+01:00
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi da Niego: "Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie".
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: "Napełnijcie stągwie wodą". I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu". Oni zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory".
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.


Cud Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym uczynił wino z wody, nie dziwi tych, którzy wiedzą, że doskonal tego Bóg. W dniu godów weselnych kazał woda napełnić sześć stągwi i uczynił to, co każdego roku w winoroślach. Jak bowiem to, co słudzy wlali w stągwie, za sprawa Pana przemieniło się w wino, tak i to, co obłoki zlewają za sprawa tegoż Pana, przemienia się w wino. Tego nie podziwiamy, bo dzieje się corocznie; stale powtarzanie usuwa bowiem podziw. Jednakże jest coś, co zasługuje na głębsze rozważanie niż to, co się stało w stągwiach z wody. Któż bowiem, rozważając dzieła Boże, którymi się rządzi cały świat, nie zdumieje się i cuda go nie przygniotą? Jeśli się zastanowi nad mocą jakiegoś ziarna, jakiegoś nasienia, widzi, jak wilka to rzecz, a gdy to rozważa, ogarnia go bojaźń. Ponieważ jednak ludzie, interesując się czym innym, utracili pojmowanie dzieł Boga, za które Stwórcę codziennie sławić powinni, Bóg jakby zastrzegł sobie pewne czynności, aby śpiących pobudzić do chwalenia Go.
Gdy umarł i Zycie odzyskał, ludzie się dziwią; tylu codziennie się rodzi, a nikt się temu nie dziwi. Jeśli się zastanowimy nad tym rozsądniej, to większym udem jest powolanie do bytu tego, którego nie było, niż wskrzeszenie tego, który już istniał. A przecież Bog, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez Słowo swoje wszystko to uczynil i rzadzi tymi, których stworzył.
Wcześniejsze cuda uczynił Bóg przez Słowo swoje, które jest u Niego, późniejsze cuda zdziałał przez swoje Słowo wcielone, które dla nas stało się człowiekiem. Jak podziwiamy to, co Jezus – Człowiek uczynił, tak podziwiamy to, co Jezus – Bóg zdziałał. Przez Jezusa – Boga stały się niebo i ziemia, morze i wszelka ozdoba niebios, bogactwo ziemi, płodność morza; to wszystko, co oczom podpada, przez Jezusa-Boga zostało uczynione. I to widzimy, a jeśli jest w nas Duch Jego, tak się nam to podoba, iż sławimy Stwórcę; jednak zwracając się do stworzeń, nie odwracamy się od Mistrza, a zwracając swe oblicze na to, co uczynił, nie odwracamy się od Tego, który to zdziałał.(…) A zwróć teraz swoje uwagę na duszę ludzką, której Bóg udzielił rozumu do poznania swego Stwórcy, poznania i rozróżniania tego, co jest dobre i złe, to znaczy tego, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe(…) Skoro widzieliśmy tak wielkie rzeczy, jakie Bóg Jezus uczynił, dlaczego się dziwimy, że Bóg – Człowiek wodę w wino przemienił?
2009-12-05T20:21:50+01:00

zmienia wodę w wino


6 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 7 Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. 8 Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. 9 A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego 10 i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. 11 Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.