1.Napisz równania reakcji
a)spalania całkowitego propanu
b)spalania niecałkowitego pentanu

2.Oblicz ile gramów soli pozostanie na dnie naczynia po całkowitym odparowaniu wody z 80g 2-procentowego roztworu.

3.Oblicz stosunek masowy pierwiastków w
a)bromku wapnia (CaBr2)
b)tlenku żelaza III (Fe2O3)

4.Oblicz skład procentowy pierwiastków w następujących związkach chemicznych:
a)tlenek siarki (VI)
b)siarczek glinu

5.Uzgodnij równania reakcji chemicznych oraz przedstaw modelowe schematy tych równań reakcji:

a)N2+H2----->NH3
b)Fe+HCL----->FeCl2+H2
c)N2+O2------->NO
d)Mn+O2------>Mn2O7
e)Al+H2S------>Al2S3+H2
f)Al2O3+HCl-------->AlCl3+H20

1

Odpowiedzi

2016-08-03T09:34:31+02:00
Zadanie 1
a) C₃H₈ + 5O₂ ---> 3CO₂ + 4H₂O
b) C₅H₁₂ + 3O₂ ---> 5C + 6H₂O

Zadanie 2
mr=80g
Cp=2%
ms=?
ms=Cp*mr/100%
ms=2%*80g/100%
ms = 1,6g soli

Zadanie 3
a) mCaBr₂=40u+2*80u=200u
mCa : mBr = 40 : 160
mCa : mBr = 1 : 4

b) mFe₂O₃=2*56u+3*16u=160u
mFe : mO = 112 : 48
mFe : mO = 7 : 3

Zadanie 4
a) mSO₂=32u+2*16u=64u
%S=(32/64)*100% = 50%
%O=(32/64)*100% = 50%

b) mAl₂S₃=2*27u+3*32u=50u
%Al=(54/150)*100% = 36%
%S=(96/150)*100% = 64%

Zadanie 5
Reakcje w załączniku