1) Cena pewnego towaru wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 59,92 zł. ile będzie wynosiła cena tego samego towaru, gdy podatek VAT zostanie zwiększony o 22%?

2) Cenę pewnego towaru obniżono o 20%, a następnie podniesiono o 20%. Czy cena końcowa jest równa początkowej? Uzasadnij.

3

Odpowiedzi

2009-12-05T20:35:52+01:00
2. Nie ponieważ np. początkowa cena to było 100 zł i towar został obniżony o 20% czyli o 20 zł ... czyli cena nowego towaru to 80 zł
a potem została podniesiona ( cena) o 20 % czyli 80 zł + 20% ( 16zł) to 96 zł

Ceny różnią się.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T20:55:30+01:00
1) 59,92 - 59,92 * 0,07 = 59,92 - 4,1944 = 55,7256
55,7256 + 55,7256 * 0,22 = 55,7256 + 12,259632 = 67,985232

2) Nie, ponieważ wpierw dodane jest 20% większej ceny, a potem dodano również 20% ale mniejszej ceny.
100% x - 20% x = 80% x = 0,8 x
80% x - 80% x * 20% x = 0,8 x - 0,16 x = 0,04 x
0,04 x < 0,08 x
2009-12-05T21:27:20+01:00
1)
x+0,07x=59,92
1,07x=59,92
x=56 cena bez Vat

56+(56*0,22)=56+12,32=68,32 cena z 22% Vat

2)
x-(x*0,2)=0,8x
W ten sposób obliczyliśmy obniżenie o 20%
Mamy kwotę do ponownego oprocentowania, ale podstawą nie jest już x, tylko 80% x czyli 0,8x

0,8x+(0,8x*0,2)= 0,8x+0,16x=0,96x

Kwota końcowa jest niższa o 0,04, czyli o 4% od początkowej, gdyż mieliśmy dwie różne podstawy do oprocentowania i nie mogą wtedy wyjść takie same wyniki. Powyższe obliczenia same temu dowodzą :o)