Na niemeicki przetłumaczyc KTO NAPISZE NA 120 SŁÓW PROSZE! czasie wakacji poznałeś koleżankę, której osobowość wywarła na tobie duże wrażenie, napisz do znajomego w Niemczech list, w którym:
- krótko przedstawisz poznaną przez ciebie osobę i napiszesz czym się zajmuje,
- opiszesz spędzony wspólnie czas i pozytywne wrażenia z kontaktów z nią,
- wskażesz cechy jej charakteru, które ci imponują i uzasadnisz swoją opinię,
- wyrazisz nadzieję na kontynuowanie znajomości i realizację wspólnych planów.

1

Odpowiedzi

2009-12-05T20:56:12+01:00
Während der Ferien du die Freundin, deren Persönlichkeit hat einen großen Eindruck auf Sie gemacht hatten, schicken Sie einen Brief an einen Freund in Deutschland, in denen:
- Ein kurzer Satz, bevor Sie, wie die Person bekannt ist und zu schreiben, was sie tut,
- Beschreiben Sie die gemeinsame Zeit und die positiven Eindrücke aus dem Kontakt mit ihr,
- Sie wählen die Eigenschaften ihres Charakters, die Sie beeindruckt und uzasadnisz ihrer Stellungnahme
- Ausdruck der Hoffnung für die weitere Sensibilisierung und Umsetzung der gemeinsamen Pläne.