Odpowiedzi

2012-08-01T15:56:22+02:00

1. Wzory sumaryczne :
* glukoza C₆H₁₂O₆
* fruktoza C₆H₁₂O₆

Wzory strukturalne w załączniku.
2. Reakcja estryfikacji :
Reakcję chemiczną, która zachodzi pomiędzy kwasem na ogół karboksylowym i alkoholem bądź fenolem w obecności kwaśnego katalizatora (zazwyczaj H₂SO₄) w następstwie, której powstają estry zwiemy ekstryfikacją. Jest reakcją odwracalną zaś reakcją odwrotną jest hydroliza estru.
C₂H₅COOH + CH₃OH --stęż.H₂SO₄--> C₂H₅COOCH₃ + H₂O
kwas propionowy + metanol --> propionian (propanian) metylu + woda
Substraty :
* kwas propionowy (kwas karboksylowy)
* metanol (alkohol metylowy)
Produkty :
* propanian (propionian) metylu - ester
* woda