Obok dorobku antyku Biblia jest jednym z dwóch najważniejszych źródeł naszej kultury. To w dużej mierze z niej wyrasta nasz światopogląd, system wartości, a także bogactwo literatury i sztuki z kręgu śródziemnomorskiego.- Biblia jest źródłem wielu motywów, z których nadal czerpią pisarze, malarze, rzeźbiarze, muzycy i poeci niemal wszystkich narodowości. To dlatego znajomość Biblii jest obowiązkowa – bez tego nie ma co marzyć o zrozumieniu wielu dzieł sztuki naszej cywilizacji.- dla wielu ludzi (dla chrześcijan Stary i Nowy Testament, dla wyznawców judaizmu Stary Testament) Biblia jest sacrum – czyli księgą świętą. Jest religijnym autorytetem - wyjaśnia stworzenie świata, jego koniec, zawiera też uniwersalny kodeks moralny (dziesięć przykazań Bożych). Biblia porusza wiele zagadnień etycznych.- Jest źródłem wielu odniesień językowych – sporo frazeologizmów pochodzi właśnie z Biblii.- Biblia próbuje odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania stawiane przez ludzkość – o powstanie życia, Boga, śmierć, życie wieczne. Czasami te odpowiedzi ukryte są w metaforach, czasami w przypowieściach.- Biblia jest zbiorem wielu najróżniejszych gatunków literackich – dla badaczy literatury i np. prawa stanowi og4omną wartość.- Jest także zapisem historii – obyczajów, wydarzeń i losów osób sprzed wielu wieków. To bardzo bogaty materiał badań dla pokoleń naukowców.
W czasach dzisiejszych Biblia również oddziałuje na twórców, m. in. filmowych reżyserów. Powstały niedawno film "Pasja" Mela Gibsona przedstawiał w sposób bardzo drastyczny mękę Jezusa Chrystusa, co pozwoliło współczesnemu widzowi głębiej przeżyć tajemnicę cierpienia Zbawiciela.
Moim zdaniem każdy człowiek, nawet niekoniecznie wierzący w Boga, powinien zapoznać się z tą Świętą księgą tworzoną przez wieki pod natchnieniem Boga. Znaleźć w niej można bowiem prawdy wiecznie aktualne, pomocne człowiekowi w każdej chwili jego życia

1

Odpowiedzi

2009-12-05T21:08:04+01:00
Każda osoba wierna jak napisałeś powinna znać księgę świętą
to prawda może ludzie byli by bardziej rozsądni...
ponieważ wiedzieliby o przykazaniach o kazaniach itd.
uważam że biblia to kawałek życia każdego z nas
ona pozwala nam zrozumieć tajemnice życia
pokazuje nam jak żyć w zgodzie i rozsądku.

mam nadzieję że ci się podoba bo troszkę się napisałem
heh.....chciałbym aby moja wypowiedź była najwyżej punktowana....dziękuje