Na neimeicki prosze. W ramach wymiany międzyszkolnej realizujesz ze swoim niemieckim kolega projekt dotyczący historii sportu. Jesteście umówieni na wywiad ze słynnym sportowcem, ale ważne sprawy rodzinne nie pozwalają ci wywiązać się z tego zadania. Zostaw koledze w hotelu wiadomość, w której:
- poprosisz go, by cię zastąpił
- określisz rodzaj zadania
- wyjaśnisz przyczynę swojej nieobecności
- określisz termin następnego spotkania

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T08:38:41+01:00
Cześć. Przepraszam ale nie mogę zjawić się na projekcie historii sportu. Czy mógłbyś mnie zastąpić ? Projekt ten polega na tym że jest jury i są pytania . Odpwiedasz na pytania, dostajesz za nie pkt , Im więcej punktów tym lepiej bo wygrasz . Naprawde przepraszam za moją nieobecność ale moja babcia zmarła. I musiałem przyjechać na pogrzeb. Mam nadzieje że zrozumiesz . Termin następnego spotkania to 13 luty . Dziękuję i jeszcze raz przepraszam .

Die Hochachtung. Entschuldigung aber ich kann auf dem Projekt der Geschichte des Sportes nicht erscheinen. Könntest du mich ersetzen? Dieses Projekt besteht in tym dass er eine Jury ist und die Fragen sind. Antworten auf die Fragen, du bekommst für den kein Punkte, sie der viel Punkte desto gut sonst wirst du gewinnen. wirklich ich entschuldige mich für meine Abwesenheit aber meine Großmutter ist gestorben. Und ich musste auf der Beerdigung ankommen. Ich habe die Hoffnung dass er verstehen wird. Die Frist des nächsten Treffens das 13 der Februar. Ich danke und noch einmal entschuldige ich mich.