Narysuj kąt L,którego
a.tanges jest równy pięć trzecich
b.cosinus jest równy 0,8

Oblicz pole i obwód trapezu równoramiennego,którego ramię ma długość 12cm i tworzy z krótszą podstawą kąt o mierze 120 stopni,a krótsza podstawa ma długość 5cm

Wyznacz miejsce zerowe funkcji ( o ile istnieją)
y=(x-₁)(×₊₃)
ײ₋₉


y=×₋½
ײ₊ dwie czwarte

Rozwiąż układ nierówności


{3x+1-×₊₃>4x-2


-₂₊× +₃₋×<1
₃ ₆
1

Odpowiedzi

2009-06-10T17:19:24+02:00
Trapez
do obliczenia pola potrzebna jest nam wysokosć korzystająć z twierdzenia pitagorasa a dokładniej o trłjkącie o stopniach 90, 60, 30. wiec wysokość jest równa 6√3
wzór na pole
P=½*(a+b)*h
P=½*(5+17)*6√3
P=½*22*6√3
P=11*6√3cm²
a obwód
L=12+12+5+17
L=46cm