Proszę o pomoc potrzebuje to na jutro plis

Zadanie 1
Uzupełni poniższe zdania
Po zwycięstwie Rosjan pod Połtawą na tron polski ..............................Szlachta polska,obawiając sie' wprowadzenia rządów....................,zażądała,by król...................................prawa szlachty oraz usunął z kraju wojska .....................W roku...................sejm zatwierdził ugodę pomiędzy szlachtą i ..........................Sejm ten nazwano...................,gdyż żaden z posłów nie zabrał głosu.Ustalono wówczas stałe podatki na .....................,którego liczebność podniesiona do ................tys.
ZADANIE 2
Wymień oznaki ożywienia gospodarczego i kulturalnego w Polsce za panowania Augusta III
a)w zakresie zarządzania państwem
b)na wsi
c)w handlu
d) w oświacie
e)w życiu kulturalnym
Jakie były negatywy skutki rządów Wettinów w Polsce

2

Odpowiedzi

2009-12-05T21:00:46+01:00
Wprowadzenia rzadow Augusta II (..) zadała by krol umocnil pozycie szlachty i usunał z kraju wojska saski i rosyjskie w 1717 sejm zatwierdzil umowe miedzy szlachta a krolem sejm nazwano niemym..(..) ....podatki na wojsko ktorego liczebnos wzrosla do 25 tys
1 2 1
2009-12-05T21:01:16+01:00