1.Po wymnożeniu sumy przez jednomian (2a+b-b)2ab otrzymamy:
a) 2a+b-2abc
b) 4a²+2ab²-2abc
c) 4ab+2ab-2abc
d) 4ab+2ab-2abc

2.Po wykonaniu redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu -2x+2x²+1+3x-3x² otrzymamy:
a) 5x²- 5x + 1
b) -x²-x+1
c) x+1
d) -x²+x+1

3. Za dwa podręczniki zapłacono a zł. Ile kosztuje każdy podręcznik, jeżeli jeden jest droższy o 25% od drugiego?

4.Po wykonaniu mnożenia wyrażenie 0,5x( 2x²+6x-4) ma postać :
a) x ³+3x²-2x
b) x²-3x+2x
c) x±-3x²+2x
d) x³ -3x²- 2x

5.
Przekształć na iloczyn na sumę:
(a-1)(a+2)

6.Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) 7+4x dla x=-5
b) 4x²-10x+2 dla x=-0,5

7.Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci:
a) 7(5a-b)-3(2a-3b)=
b)4x(y-3)+5y(3-10x)+(2x+5)(6-3y)=

2

Odpowiedzi

2009-12-05T21:08:29+01:00
1.Po wymnożeniu sumy przez jednomian (2a+b-b)2ab otrzymamy:
(2a+b-b)2ab=4a²b+2ab²-2ab²

żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

2.Po wykonaniu redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu -2x+2x²+1+3x-3x² otrzymamy:

-2x+2x²+1+3x-3x²=-x²+x+1

prawidłowa odpowiedź to d)
d) -x²+x+1

3. Za dwa podręczniki zapłacono a zł. Ile kosztuje każdy podręcznik, jeżeli jeden jest droższy o 25% od drugiego?

x- cena jednego podręcznika
1,25 x - cena drugiego podręcznika

x+1,25x=a
2,25x=a
x=4/9a

1,25 x =1,25*4/9a=5/9a


4.Po wykonaniu mnożenia wyrażenie 0,5x( 2x²+6x-4) ma postać :

0,5x( 2x²+6x-4)=x³+3x²-2x

prawidłowa odpowiedź to a)
a) x ³+3x²-2x

5.
Przekształć na iloczyn na sumę:
(a-1)(a+2)=a²+2a-a-2=a²+a-2

6.Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) 7+4x dla x=-5
7+4(-5)=7-20=-13

b) 4x²-10x+2 dla x=-0,5
4(-0,5)²-10(-0,5)+2=4*0,25+5+2=8

7.Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci:
a) 7(5a-b)-3(2a-3b)=35a-7b-6a+9b=29a+2b
b)4x(y-3)+5y(3-10x)+(2x+5)(6-3y)=4xy-12x+15y-50xy+12x-6xy+30-15y=
=4xy-50xy-6xy+30=-52xy+30
2009-12-05T21:15:14+01:00
1.Po wymnożeniu sumy przez jednomian (2a+b-b)2ab otrzymamy:

(2a+b-b)2ab =4a²b+2ab²-2ab²=4a²b

2.Po wykonaniu redukcji wyrazów podobnych w wyrażeniu -2x+2x²+1+3x-3x² otrzymamy:

d) -x²+x+1

3. Za dwa podręczniki zapłacono a zł. Ile kosztuje każdy podręcznik, jeżeli jeden jest droższy o 25% od drugiego?


4.Po wykonaniu mnożenia wyrażenie 0,5x( 2x²+6x-4) ma postać :
a) x ³+3x²-2x


5.
Przekształć na iloczyn na sumę:
(a-1)(a+2) = a²+a-2

6.Oblicz wartość
liczbową wyrażenia:
a) 7+4x dla x=-5
7+(4*(-5)) = 7+(-20) = 7-20 = -13

b) 4x²-10x+2 dla x=-0,5
4*(0,5)²-(10*(-0,5))+2 = (4*0,25) - (-5)+2 = 1+5+2=8

7.Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci:
a) 7(5a-b)-3(2a-3b)=35a-7b-6a+9b=29a+2b
b)4x(y-3)+5y(3-10x)+(2x+5)(6-3y)=4xy-12x+15y-50xy+(12x-6xy+30-15y) = 4xy-12x+15y-50xy+6x-6xy+30-15y = -40xy+30