1) Jeśli A=<-8,12> i B=(0,20), to różnica A\B jest przedziałem:
A.(-8,0)
B.<-8,0>
C.(-8,0>
D.<-8,0)

2) Równanie x^3+9x=0:
A.nie ma pierwiastków,
B.ma jeden pierwiastek,
C.ma dwa pierwiastki,
D.ma trzy pierwiastki

3) Liczba przeciwna do podwojonejodwrotności liczby a jest równa:
A.-2a
B.-1/2a
C.-a/2
D.-2/a

3

Odpowiedzi

2009-12-05T20:56:55+01:00
1) B
wynika z rysunku
2) B
x(x²+9)=0
x²+9 jest zawsze dodatnie
więc jedynym pierwiastkiem jest x=0
3) D
Liczba przeciwna do a jest -a
Liczbą odwrotną do a jest 1/a
więc -2/a
2 4 2
2009-12-05T20:58:32+01:00
Zad 1 odp b
zad 2 odp b
zad 3 odp b
3 1 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T21:19:56+01:00
1) Jeśli A=<-8,12> i B=(0,20), to różnica A\B jest przedziałem:

A\B=<-8,0> zatem B

2) Równanie x³+9x=0:
A.nie ma pierwiastków,
B.ma jeden pierwiastek,
C.ma dwa pierwiastki,
D.ma trzy pierwiastki

x(x²+9)=0
x=0 v x²+9=0
x=0 v Δ<0 zatem B
3) Liczba przeciwna do podwojonejodwrotności liczby a jest równa:
A.-2a
B.-1/2a
C.-a/2
D.-2/a

Liczba przeciwna do a jest -a
Liczbą odwrotną do a jest 1/a
Liczba podwojonej odwrotności liczby a jest 2/a
Liczba przeciwna do podwojonejodwrotności liczby ajest -2/a zatem D
2 3 2