Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-06-09T10:00:01+02:00
A=6cm
jezeli dany trojkat rownoboczny o boku a
to r=1/6a√3---->P=πr²=1/12a²π=3πcm² (wpisane)
to R=1/3a√3---->P=πR²=1/3a²π=12πcm² (opisane)
2009-06-09T10:02:04+02:00
A)r=⅓h=(a√3)/6
r=6√3/6=√3 cm

P=πr²=3,14*(√3)²=3,14*3=9,42cm²


b)=R=⅔H=(a√3/)3=6√3/3=2√3 cm

P=πR²=3,14*(2√3)²=3,14*4*3=37,68cm²