Odpowiedzi

2009-12-05T21:27:43+01:00
2009-12-05T21:27:53+01:00
Rozszczepienie światła białego zachodzi na skutek różnic prędkości rozchodzenia się poszczególnych świateł barwnych w ciałach przezroczystych. W próżni wszystkie światła, niezależnie od barwy, rozchodzą się z taką samą prędkością. W ciałach przezroczystych najszybciej rozchodzi się światło czerwone, najwolniej fioletowe.

Oznacza to, że współczynnik załamania dla danej barwy nie jest stały, lecz zależy od długości λ danej fali świetlnej. Zależność n(λ) nosi nazwę dyspersji światła.
Rozszczepione barwy tworzą widmo ciągłe światła białego.

Układ barw w widmie powstającym w pryzmacie jest odwrotny niż w siatce dyfrakcyjnej.