Zadanie 15.
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równypierwiastek z7 -5 , a drugi wyraz jest równy 2pierwiastki z7 -1 . Różnica
tego ciągu jest równa:
A. pierwiastek z7 +4
B.pierwiastek z7 -6
C. -pierwiastek z7 -4
D. -pierwiastek z7 -6

Zadanie 17.
Zbiorem wartości funkcji f(x)=2^x+3 jest przedział:
A.(-niesk,+niesk)
B.<0,+niesk)
C.(3,+niesk)
D.(-3,+niesk)

Zadanie 19.
Dany jest trójkàt ABC, w którym |AC|=|BC| ,|<ACB|=80stopni, zaś AD jest dwusieczną kąta BAC i D należy do BC.
Wówczas miara kąta ADB jest równa:
A.105stopni
B. 90stopni
C. 80stopni
D. 75stopni

Zadanie 20.
Sinus kąta ostrego alfa jest równy 3\7. Wówczas cosinus tego kąta jest równy:
A. 4\7
B. 7\4
C. 2 pierwiastki z 7\7
D.2 pierwiastki z 10\7

2

Odpowiedzi

2009-12-05T21:45:35+01:00
2009-12-05T21:57:26+01:00
Witaj:)
zad15
a₁= √7-5
a₂=2√7-1
r= a₂-a₁=2√7-1 -(√7-5)= 2√7-1 - √7+5 = √7 + 4
odp. a
zad 19
najpierw narysuj trojkat i zaznacz kat 80 stopni wtedy wiemy ze pozostale dwa katy maja miare po 50 stopni poniewaz suma katow w trojkacie to 180stopni - 80 stopni = 100 stopni / 2 = 50 stopni
dwusieczna dzieli kat 50 stopni na rowne czesci czyli 25 stopni
wowczas mamy 25+50=75 i 180-75=105 stopni czyli odp a
zad 20
najpierw musimy obliczyc z tw. Pitagorasa b
czyli
3²+b²= 7²
9+b²=49
b²=40
b= 2√10

cos α = 2√10 / 7
czyli odp d

zad 17
odp a
8 5 8