Bardzo proszę o poprawne rozwiązanie.
8.Rozwiąż równanie.
a)3x³+3x²-2x=0
b)2x⁴-8x³+6x²=0
c)5x²+2x⁴+x³=0
d)-2x³-6x²+8x=0
e)x⁵-7x⁴+12x³=0
f)x⁴+18x²=9x³
g)2x⁴+8x³=x⁵
h)20x⁶+x⁵=x⁴
i)4x⁵+x³=4x⁴
j)x⁴=2x⁶+x⁵

1

Odpowiedzi

2009-12-05T22:14:13+01:00
Witaj:)
a)3x³+3x²-2x=0
x(3x²+3x-2)=0
Δ= b²-4ac= 9+24=33
√Δ=√33
x₁=-3-√33 / 6
x₂ = -3 +√33/6
x₃ = 0
b)2x⁴-8x³+6x²=0
2x²(x²-8x+6)=0
Δ= b²-4ac=64-24=40
√Δ=2√10
x₁= 4+√10
x₂=4-√10
x₃=0
c)5x²+2x⁴+x³=0
x²(5+2x²+x)=0
Δ= b²-4ac=1-40=-39 stad brak pierwiastkow
x=0
d)-2x³-6x²+8x=0
-2x(x²+3x-4)=0
Δ= b²-4ac=9+16=25
√Δ=5
x₁= 1
x₂=-4
x₃=0
e)x⁵-7x⁴+12x³=0
x³(x²-7x+12)=0
Δ= b²-4ac=49-48=1
√Δ=1
x₁= 4
x₂=3
x₃=0
f)x⁴+18x²=9x³
x²(x²-9x+18)=0
Δ= b²-4ac=81-72=9
√Δ=3
x₁= 6
x₂=3
x₃=0
g)2x⁴+8x³=x⁵
x³(-x²+2x+8)=0
Δ= b²-4ac=4+32=36
√Δ=6
x₁= 4
x₂=-2
x₃=0
h)20x⁶+x⁵=x⁴
x⁴(20x²+x-1)=0
Δ= b²-4ac=1+80=81
√Δ=9
x₁= 2/5
x₂=-1/2
x₃=0
i)4x⁵+x³=4x⁴
x³(4x²-4x+1)=0
Δ= b²-4ac=16-16=0
x₁=1/2
x₂=0
j)x⁴=2x⁶+x⁵
x⁴(-2x²+x+1)=0
Δ= b²-4ac=1+8=9
√Δ=3
x₁=-1/2
x₂=1
x₃=0


pozdrawiam:)