Tekst źródłowy
Jednym z głównych celów ludzi w toku tworzenia społeczności cywilnych było zapewnić spojne zażywanie korzyści, jakie osiągneli lub nikt nie zdołał zamącić [ zakłócić ] im korzystania z ich dobr; dlatego każdy zgodził się poświęcić ich część zwaną podatkiem na [...] utrzymanie całęgo społeczeństwa; ludzie chcieli w ten sposób dostarczyć wodzom, których wybrali, środków do utrzymania poszczególnych jednostek [ każdego obywatela ] w możności korzystania z owej części, którą sobie zarezerwowały. Jakąkolwiek siłę miałby entuzjazm [ przychylność ]ludzi dla władców, którym podlegali, nie zamierzano nigdy obdarzyć ich absolutną i nieograniczoną władzą na dcałym majątkiem prywatnym [...]. Każdy władza opartali tylko na przemocy od przemocy ginie[...].

Praca z tekstem źródłowym
1. Wytłumacz, co zdaniem Denisa Diderota jest jednym z głównych celów ludzi.
2. Wyjaśnij, dlaczego ludzie zaczeli płacić podatki.

1

Odpowiedzi

2009-12-05T22:51:55+01:00
1.Według Denisa Diderota jednym głównych celów ludzi jest zapewnić spokojne zażywanie korzyści, jakie osiągnęli.

2. Ludzie zaczęli płacić podatki, ponieważ chcieli w ten sposób dostarczyć wodzom, których wybrali, środków do utrzymania, każdego obywatela.
15 4 15