Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T21:52:40+01:00
Budowa atmosfery jest warstwowa. Kryterium podziału: ciśnienie, gęstość i temperatura gazów zmieniające się wraz z wysokością.
- TROPOSFERA – znajduje się najbliżej powierzchni Ziemi, sięga do ok. 7 km nad biegunami i ok. 17 km nad równikiem. Zachodzą w niej silne pionowe i poziome ruchy mas powietrza
- STRATOSFERA – sięga do ok. 45-50 km. Zachodzą w niej silne poziome ruchy powietrza tzw. prądy strumieniowe, które okrążają całą Ziemię.
- STRATOPAUZA – warstwa przejściowa między stratosferą a mezosferą.
-MEZOSFERA – sięga do wysokości ok. 80 km. Następuje w niej ponowny spadek temp. wraz z wysokością do ok. –90ºC.
-MEZOPAUZA – warstwa przejściowa między mezosferą a termosferą.
-TERMOSFERA – górna granica tej warstwy jest trudna do określenia, waha się między 300 a 800 km na powierzchnią Ziemi.
-EGZOSFERA – jej przybliżona granica znajduje się na wysokości ok. 2000 km.


xD
12 3 12
2009-12-05T21:54:18+01:00
Atmosfera to gazowa powłoka ziemska, która jest mieszaniną gazów, ciał stałych i ciekłych.

SKŁADNIKI ATMOSFERY:
Stałe:
- Azot – 78%
- Tlen – 21%
- Gazy szlachetne – 1% (Argon, Neon, Hel, Metan, Krypton, Wodór)

Zmienne:
- Para wodna
- Dwutlenek węgla
- Dwutlenek siarki
- Dwutlenek azotu
- Ozon
- Składniki mineralne i organiczne (pyły, sadze, bakterie)
Skład chemiczny atmosfery zmienia się nad poszczególnymi obszarami Ziemi. Może to być związane z działalnością człowieka, natężeniem erupcji wulkanów itp.
3 2 3