Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-06T09:27:11+01:00
Pojęcie fluktuacji znajduje sie także w ekologi, a jak wiadomo jest ona częscia biologi...Nieregularne wahania liczebności populacji to fluktuacja. Liczebność można mierzyć dwoma metodami: 1.metoda bezwzględna-ustala się liczbę osobników na jednostce powierzchni czy objętości przez liczenie zwierząt bądź znakowanie przez obrączkowanie; 2.metoda względna-to zbiór danych
których nie można odnieść do wielkości powierzchni, ale można do czasu. Ad2. Rozrodczość, tj. wrodzona zdolność populacji do rozrodu. Może
się ona różnie kształtować: rodzić, wylęgać, kiełkować, dzielić. Rozrodczość może być ekologiczna i potencjalna. Rozrodczość potencjalna- maksymalna możliwość rozmnażania się dla całej populacji i dla każdego osobnika. W przyrodzie takie sytuacje zdarzają się rzadko, gdyż są ograniczone przez czynniki abiotyczne lub biotyczne (brak pożywienia
, konkurencja)


2 .)

polimorfizm - zjawisko występowania w obrębie populacji organizmów określonego gatunku (pomiędzy którymi zachodzi swobodny przepływ genów) odmiennych form różniących się funkcjonalnie lub strukturalnie. Polega na tworzeniu się hierarchii i podziału funkcji w obrębie populacji. Zachodzi m.in. u owadów (u mrówek, pszczół, os i szerszeni), czy ptaków, wśród których występuje pospolicie, z wyjątkiem blaszkodziobych i dzięciołów, u których występuje rzadko oraz trogonów, lelkowych i żurawi, u których w ogóle nie występuje


Występowanie wewnątrz gatunku fenotypów charakteryzujących się zmiennością nieciągłą spotyka się powszechnie w królestwie zwierząt. Są to albo widoczne odstępstwa od form typowych jak albinosy. lub tez formy normalne występujące w populacji gatunku np. ludzie o włosach rudych w białej populacji człowieka. Termin polimorfizm odnosi się zawsze tylko do zmienności wewnątrz populacji. Polimorfizm jest to występowanie kilku odmiennych, nieciągłych fenotypów wewnątrz pojedynczej kojarzącej się dowolnie populacji. Różne formy polimorficzne ("morfy") są czasami tak uderzająco odmienne od normalnego typu danej populacji, że opisywano je błędnie jako odrębne gatunki. Te wewnątrz populacyjne warianty nie są jednak ani odrębnymi gatunkami, ani też podgatunkami czy rasami. Trzeba mocno podkreślić, że fenotyp wewnątrz populacji nie tworzy rasy. Średnie lisy, czarne chomiki, blondyn w lokalnych populacjach europejskich i i osobnicy o ujemnych Rh nie są, więc rasami. Trzeba pamiętać, że polimorfizm to zjawisko wewnątrzpopulacyjne, natomiast rasy - międzypopulacyjne Geny warunkujące polimorfizm mają z reguły wyraźne efekty nieciągłe a poszczególne genotypy (z wyjątkiem heterozygot) można odróżnić fenotypowo. Takie geny łatwiej analizować niż większość genów w populacji, które są mniej lub bardziej ukryte (trudno rozróżnialne). Termin polimorfizm obejmuje wszystkie cechy fenotypowe, zarówno morfologiczne, fizjologiczne jak i do tyczące zachowania się jeżeli tylko są one kontrolowane genetycznie i mniej lub bardziej nieciągłe w swej fenotypowej ekspresji.

1 5 1