Odpowiedzi

2009-12-05T21:59:31+01:00
I got up yesterday at 7.00. I ate breakfast, I washed his teeth, dressed in vole to the bathroom. It took 15 minutes. Then the vole on the bus. I rode the bus with my peers at school. At 8.00 I had lessons. At first I had a math lesson. At the second lesson I was Polish. The third time I had chemistry. On the fourth time I was German. And on the fifth I had biology. We wrote to the Polish language test of reading. It was quite difficult. When I got home time was 14.00. Then I ate a delicious lunch made by mum. After dinner I went to a friend. Rode bicycles and played football. When I returned from nadworza regained the lessons. Later on I watched movies. About 18.00 vole siblings to help make up for lessons. The series looked at 20.00. When the time was 9.30 vole to the bathroom to wash. Then I went to dinner. Prayers and vole conspired to sleep in bed.Wstałem wczoraj o godzinie 7.00. Zjadłem śniadanie, umyłem zęby, ubrałem się, szłem do łazienki. Minęło15 min. Potem szłem na autobus. Jechałem z moimi rówieśnikami autobusem do szkoły. O godzinie 8.00 miałem lekcje. Na pierwszej lekcji miałem matematykę. Na drugiej lekcji miałem język polski. Na trzeciej godzinie miałem chemię. Na czwartej godzinie miałem język niemiecki. A na piątej miałem biologię. Na języku polskim pisaliśmy sprawdzian z lektury. Był dość trudny.
Gdy wróciłem do domu była godzina 14.00. Potem zjadłem pyszny obiad zrobiony przez mamę. Po obiedzie poszedłem do kolegi. Jeździliśmy rowerami i graliśmy w piłkę nożną. Gdy wróciłem z nadworza odrobiłem lekcje. Puźniej oglądałem filmy. O godzinie 18.00 szłem rodzeństwu pomóc odrobić lekcje. O godzinie 20.00 oglądałem seriale. Gdy była godzina 9.30 szłem do łazienki się umyć. Potem szedłem na kolację. Zmówiłem pacierz i szłem spać do łóżka.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T02:32:06+01:00
Wow, today was greate day ! First when I wake up, my friend Tom call to me, that because our teacher is sick we don't have first lesson. So now when I already woke up, I study a little match. I never was good in that subject. When I good to school at first I have wf, so we play soccer and my team win. I schoot 3 goals. Then we go eat somethink, but I foret my sandwiches form house, but the girl I like a lot give me a half of her. Oh snap, taht was great ! I asked her didn't she want to go to cinema and shee agreed. When I go to homer after shool, I take fast schower, and take a walk. I go to flower shop and buy Jane three red roses. She loves it. When I return to home from our date, it was really late, so I already go to bed and sleep. That was a wonderful day.