O funkcji f wiemy, że tylko dla trzech argumentów przyjmuje wartość 6. zatem funkcja g określona wzorem g(x)= f(x) -6
a. ma tylko 2 miejsca zerowe
b. ma tylko 3 miejsca zerowe
c. może mieć 5 miejsc zerowych
d. może mieć więcej niż 5 miejsc zerowych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T22:07:11+01:00