Odpowiedzi

2009-12-05T23:37:23+01:00

a) siarczanu (VI)cynku-> ZnSO4

cz: ZnSO4+ 2H₂0-> Zn(OH)₂(osad)+ H₂SO4
j: Zn²⁺+ SO4²⁻+ 2H₂O-> Zn(OH)₂(osad)+ 2H⁺+ SO4²⁻
(skracam jony, które się powtarzają i pozostaje)
j.s: Zn²⁺+ 2H₂O-> Zn(OH)₂(osad)+ 2H⁺
odczyn kwaśny, ponieważ występują jony H°

b) octan cynku-> (CH3COO)₂Zn
cz: (CH3COO)₂Zn+ 2H₂O-> 2CH3COOH+ Zn(OH)₂
j: 2CH3COO⁻+ Zn²⁺+ 2H₂O-> 2CH3COOH+ Zn(OH)₂
odczyn obojętny

1 5 1