Ułożyć równania reakcji chemicznych podanych , zasadowych tlenków z wodą: Li2O, BaO, Rb2O, SrO

Utwórz równania chemiczne tlenków metali z wodą: sód, magnez, potas, wapń, bar

Ułożyć reakcje podanych tlenków z wodą lub zaznaczyć, żę reakcja nie zachodzi: MgO, SiO2, Na2O, Fe2O3, CuO

Ułożyć rónanie chemiczne podanych metali z wodą: Li, Ba, La(III)

Ułóż równianie reakcji podanych substancji z wodą lub zaznacz ze reakcja nie zachodzi:
Mg, Na2O, Fe2O3, K, BaO, Sio2

zadanie z *
Tlenek pewnego jednowartościowego pierwiastka reaguje z wodą dając związek, którego wodny roztwór barwi fenoloftaleiną na malinowo. Masa cząsteczkowa tlenku wynosi 62u. Podac nazwę i wzór tego tlenku.

zadanie z *
Pewien pierwiastek tworzy dwuhydronowy kwas tlenowy o masie cząsteczkowej 62u, w którym stosunek masowy tlenu do wodoru wynosi 24:1. podac wzór tego kwasu.

Tlenek pewnego trójwartościowego pierwiastka reaguje z wodą, dając jednohydronowy kwas o masie cząsteczkowej 47u. ułóż równanie reakcji tego tlenku z wodą

1

Odpowiedzi

2012-06-26T21:36:58+02:00

1.

Li2O + H2O = 2LiOH

BaO + H2O = Ba(OH)2

Rb2O + H2O = 2RbOH

SrO + H2O = Sr(OH)2

2.

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

Mg + 2H2O = Mg(OH)2 + H2

2K + 2H2O = 2KOH + H2

Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2

Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2

3.

MgO + H2O = Mg(OH)2

SiO2 + H2O = nie zachodzi

Na2O + H2O = 2NaOH

Fe2O3 + H2O = nie zachodzi

CuO + H2O = nie zachodzi

4.

2Li + 2H2O = 2LiOH + H2

Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2

2La + 6H2O = 2La(OH)3 + 3H2

5.

Mg + 2H2O = Mg(OH)2 + H2

Na2O + H2O = 2NaOH

Fe2O3 + H2O = nie zachodzi

2K + 2H2O = 2KOH + H2

BaO + H2O = Ba(OH)2

Sio2 + H2O = nie zachodzi

6.

X2O + H2O = 2XOH

Mx2o=62u

62=2x-16

x=23

x=Na

tlenek sodu  Na2O

7.

M=62u

stosunek O:H wynosi 24:1

1H-----24O

2gH---xgO

xg=48gO/;16=3

H2XO3

62=2+X+48

X=12

H2CO3

8.

M=47u

X2O + H2O = 2HXO3

47=1+X+16*2

X=14

X=N

HNO2

N2O3 + H2O = 2HNO2

6 3 6