Matematyka
zad 1 Jezeli w ciagu geometrycznym(an) pierwszym wyrazem jest liczba 243 i iloroz q=1/3 to piaty wyraz tego ciagu jest rowny:
a) 3 b) 9 c)27 d)81

zad2. 2+4+6+...+2n=420 liczba n jest rowna:
a) 40 b)30 c)2o d)10

zad3
x^4-5x+7=0 to wartosc wyrazenia 2x^4-10x+20 rowna jest
A) 4 b)5 c)6 d)7

ZAD 4
WIEDZAC ZE W(4)=2 podaj wartosp parametru m gdy W(x)=m(x-1)(x-2)(x-3)
a)m=2 b) m=1/2 c) m=1/4 d)m=1/3

zad5
przy dzieleni wielomianu P(x)=12x^3+4x^2+9x+3 przez dwumian (x+1) reszta z dzielenia wynosi
a)12
b)11
c) - 14
d)-11

zad 6pierwiastkiem rownania (x-1)(x+2)(x-4)^2 = 0 jest
a)x=-1
b) x=-2
c)x=-4
d) x=3

zad 7
Wielomian W(x)=8x^3-12x^2+6x-1 rozloz na czynniki i podaj pierwiastki

1

Odpowiedzi

2009-12-05T22:33:07+01:00