Gdy żarówka świeci, jej opór jest równy 20 [omów]. Woltomierz podłączony do żarówki wskazuje 3,2V. Jaki ładunek przepływa w ciągu sekundy przez przekrój poprzeczny wokół żarówki i ile elektronów przepływa w ciągu sekundy przez przekrój poprzeczny włókna żarówki? Potrzebuje obliczeń, z góry dzięki.

2

Odpowiedzi

2009-12-05T22:46:27+01:00
I=U/R=3,2V/20=0,16A
q=I*t=0,16A*1s=0,16As=0,16C
ładunek 1 elektronu=1,6*10^-19C
n=q/(1,6*10^-19)=0,16/(1,6*10^-19)=0,1*10^19=10^18 elektronów
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T22:54:24+01:00
R = 20 ohmow
U = 3,2 V
t = 1 s
q = ? [C]

R = U / I --> I = U / R
I = 3,2 / 20
I = 0,16 A

I = q / t --> q = I * t
q = 0,16 * 1
q = 0,16 C