Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T22:28:13+01:00
Wszyscy się z tym zgodzimy, że gdyby nie pojawienie się wody na ziemi nie byłoby najmniejszej szansy na narodzenie się życia. Niektórzy twierdzą, że życie narodziło się w atmosferze, teorie te jednak zostają odrzucone, ze względu na liczne eksperymenty, które wykazały, że warunki atmosferyczne panujące w okresie narodzin życia były niezwykle niekorzystne.

W dzisiejszych czasach organizmy także potrzebują wody. Jest ona środowiskiem życia wielu organizmów, m.in.: bakterii, pierwotniaków, glonów, ssaków i ryb. Tworzą ekosystemy wodne. Woda stwarza im odpowiednie warunki do odżywiania się i rozwoju, a także dostarcza pożywienia stworzeniom lądowym

Bardzo niewielką część zasobów wody słodkiej na Ziemi, tworzą wody biologiczne, czyli te w organizmach żywych. Dla samych organizmów wody te są bardzo ważne. Można to zobrazować na przykładzie organizmu ludzkiego.

Woda charakteryzuje się wysokimi wartościami pewnych stałych fizycznych. Przede wszystkim ma bardzo wysokie ciepło właściwe. Ze względu na dużą wartość ciepła właściwego wody można w niej zgromadzić duże ilości ciepła. To tłumaczy wpływ mórz i oceanów, a także prądów morskich na klimat. Ciepło zgromadzone w lecie jest następnie oddawane zimą. Podobnie jest z dniem i nocą. Ciepło nagromadzone w dzień jest oddawane w nocy. Dlatego też wybrzeża oceanów mają łagodniejszy klimat i mniejszą amplitudy dobowe, niż rejony położone w głębi lądu.

Duże ciepło parowania wody ma ogromne znaczenie dla organizmu. Nasz stałocieplny organizm nie znosi większych wahań temperatury. W przegrzanym środowisku ciało człowieka się poci. Pot składa się w 99 % z wody, która parując ochładza organizm, a więc pobiera dużą ilość ciepła.

Biologiczne znaczenie wody sprowadza się do pięciu najważniejszych funkcji:

- jest podstawą płynów ustrojowych,

- reguluje temperaturę, ciśnienie atmosferyczne i pH,

- uczestniczy w przebiegu wielu procesów przemiany materii,

- utrzymuje odpowiednie wymiary i kształty komórek,

- stanowi środek transportu wewnątrzustrojowego oraz środowisko niezbędne do usuwania końcowych produktów metabolizmu i metabolitów szkodliwych.

Woda pełni w organizmie funkcję płynu umożliwiającego usuwanie końcowych produktów metabolizmu; substancji szkodliwych. Związki te są wydalane z moczem. Ponieważ ilość wydalanego moczu u dorosłego, zdrowego człowieka wynosi na dobę 600 do 2500 cm3a do tego dochodzi wydalanie wody oddechem i potem, woda musi być uzupełniana. Ze względu na to zdrowy człowiek powinien spożywać około 2 litry płynu dziennie w postaci pokarmu i napojów.
34 3 34
2009-12-05T22:28:30+01:00
Woda jest jednym z podstawowych elementów człowieka. Jest niezastąpiona w życiu i gospodarce. Jest przedmiotem konsumpcji, warunkiem higieny i rekreacji. Jest też podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarki, rolnictwa i przemysłu, a nawet transportu. Nie sposób też przecenić funkcji ekologicznych wody, jest ona, bowiem niezbędnym czynnikiem procesów fizjologicznych oraz medium transportującym różnego rodzaju substancje - w tym także substancje pokarmowe dla roślin i zwierząt, a co za tym idzie i dla ludzi. Woda przenosi też wszelkie zanieczyszczenia, wymieniając je między różnymi ekosystemami.


Jest składnikiem występującym we wszystkich żywych organizmach. Stanowi ona środowisko życia dla każdej komórki i dla różnych organizmów wielokomórkowych. Jest absolutnie nieodzowna dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Stoi na pierwszym miejscu w hierarchii wszystkich potrzeb życiowych. Oddziaływuje na wiele procesów życiowych zachodzących w organizmie człowieka i poza nim; bierze udział w różnych reakcjach biochemicznych. Wywołuje wiele naturalnych procesów np.: wietrzenie skał i tworzenie się jaskiń. Obecność dobrej do picia wody decydowała w czasach starożytnych o rozwoju osiedli ludzkich.
O znaczeniu wody dla życia społeczeństwa i w ogóle życia świadczy chociażby fakt, że organizm człowieka zawiera jej ok. 65%, wielu roślin ponad 90% a niektórych istot, jak meduzy prawie 100%. Człowiek może wytrzymać bez pożywienia do jednego miesiąca, ale na utratę wody jest bardzo wrażliwy - bez niej może przetrwać tylko kilka dni, przy czym 20% odwodnienie jest śmiertelne dla człowieka i większości zwierząt. Codziennie spożywamy ok. 2dm3 wody w pokarmach i płynach i tyle samo wydalamy z moczem, potem, przez skórę i w trakcie oddychania jako parę wodną. Pozwala to usunąć wraz z nią trujące produkty z organizmu. Woda jest źródłem składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju organizmu, np. jodu, fluoru. Wszystkie podstawowe procesy życiowe, jak np.: trawienie, krążenie, zachodzą w organizmie w środowisku wodnym lub z udziałem wody. Jest także środowiskiem, w którym rozpuszczają się zw. organiczne i mineralne, podłożem, w którym zachodzą procesy przemiany materii. Pełni funkcję transportową, jest termoregulatorem, głównym składnikiem krwi.
Zawartość wody w powietrzu ma istotny wpływ na organizm ludzki. W środowisku o wysokiej wilgotności powietrza ? powyżej 80% - częściej mogą występować takie choroby lub objawy jak: choroba gośćcowa, nerwobóle, nieżyty górnych dróg oddechowych. Powietrze wilgotne i ciepłe powoduje subiektywne odczucie duszności, przyczynia się do niedostatecznego oddawania ciepła do otoczenia przez ustrój i do zaburzeń procesów termoregulacji. W środowisku o niskiej wilgotności ? poniżej 30% - obserwuje się zwiększoną podatność na zakażenia, wysuszenie błon śluzowych, złe samopoczucie itp.
W wodzie mogą znajdować się bakterie. Najczęściej są one nieszkodliwe dla zdrowia. W wodach zanieczyszczonych zdarzają się jednak również bakterie chorobotwórcze, jak np.: pałeczki durów: brzusznego i rzekomego, czerwonki, paciorkowce cholery i inne. Oprócz bakterii w wodzie mogą być obecne również organizmy pasożytnicze np.: jaja glisty ludzkiej, tasiemców, czy owsiki.
Woda służy do utrzymywania czystości w bezpośrednim otoczeniu człowieka, zaspokajania potrzeb higieny osobistej, mycia, kąpieli, prania itp. Najintensywniejsze działanie na cały organizm wywierają kąpiele, które oczyszczają skórę i mają jednocześnie wyraźny wpływ na układy: krążenia i nerwowy.
Woda jest także niezbędna do utrzymywania czystości miast i osiedli, zaspokajania potrzeb komunikacyjnych, do celów ochronnych (np. gaszenie pożarów). Ilość zużywanej wody jest ważnym wskaźnikiem kultury sanitarnej i zdrowotnej społeczeństwa. Zużycie wody jest tym większe, im wyższy jest poziom sanitarno-higieniczny mieszkańców.
Woda to świetny rozpuszczalnik - jest w stanie rozpuścić więcej substancji niż jakakolwiek inna ciecz. Bardzo dobra do czyszczenia, bo rozpuszcza brud. Podgrzewanie, dodawanie mydła i detergentów wzmaga jej skuteczność
33 2 33
  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T22:29:26+01:00
W PRZYRODZIE:
- jest środowiskiem życia dla zwierząt
- jest pożywieniem dla zwierząt
DLA LUDZI:
- jest pożywieniem
- służy do higieny
- jest potrzebna do sprzątania

mam nadzieje że chociaż troche pomoge :]
30 3 30