Odpowiedzi

2015-01-23T13:10:52+01:00

Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) początkowo miała charakter religijny, pod koniec walk toczyła się o dominację w Europie. W trakcie wojny odzywały się konflikty: między protestantami i katolikami, stanami i władcami, wolnymi miastami Rzeszy i cesarzem, wreszcie między Habsburgami i Francją.

Skutki:

1.       Rozpoczęła się epoka laickiego państwa i tolerancji religijnej.

2.       Habsburgowie stracili hegemonię w Europie.

3.       Nowymi potęgami stały się : Francja, Szwecja i Holandia.

4.       W Niemczech dążenia cesarza do centralizacji straciły rację bytu; suwerenni książęta wybrali „wolność”.

5.       Rzesza stała się jedynie związkiem państw.

3 3 3