Muszę przygotować się do rozmówki. Napiszcie odpowiedzi na poniższe myślniki.

Jesteś w sklepie ze sprzętem elektronicznym. Chcesz kupić jakieś urządzenie. Rozmawiasz ze sprzedawcą.
- Zapytaj ocenę. np.How much is it ? (o to mi chodzi)
- Dowiedz się o warunki gwarancji
- Zapytaj o rodzaj potrzebnej baterii


Podczas pobytu za granicą uczestniczyłeś w spotkaniu z wynalazcą. Opowiadasz o tym swojej zagranicznej koleżance.
- Powiedz, kiedy i gdzie miało miejsce to spotkanie
- Opowiedz o czym mówił zaproszony gość
- Opisz swoje wrażenia


W czasie pobytu za granicą kupiłeś używany sprzęt elektroniczny. Po przyjściu do domu okazało się, że urządzenie nie działa, jak powinno.
W rozmowie z byłym właścicielem:
- Przedstaw swoje zastrzeżenia
- Nie zgódź się z jego argumentami
- Poproś o zwrot całej kwoty

1

Odpowiedzi

2009-12-06T00:10:16+01:00
1.
-How much does this camera cost?
-I would like to know for how long I will get a guarantee and where should I leave my camera, in a custom service?
-Is this microphone has a alkaline battery or has his own accumulator?

2.
-I've met proffesor Watson at the Univeristy Of Yale after he had finished his first speech about his new invention.
-He has been talking about nuclear energy and security in United States
Of America.
-I was suprised beeing there with so brainy people around! It was amazing experience for me. I met the most famous physicist of the world.

3.
-I have to make a complain. I bought a new netbook with many accesories which does not work! It was too expensive and I do not want to fix it.
-There is no point in sending broken netbook to Great Britan. It will cost too much for me.
-I would rather take my money back if it is possible. I mean all the sum. Please send it to my bank account for this number: 98765443 4444 333333 2222.
5 4 5