Umówmy się że poziom, na którym energia potencjalna ciała jest równa zero - to poziom balkonu na wysokości 10m nad poziomem ziemi. Oblicz energię potencjalną doniczki o masie 1kg, stojącej na innym balkonie na wysokości 13m nad ziemią. Oblicz energię potencjalną kasztana o masie 0,02kg, leżącego na ziemi. Oblicz energię kinetyczną, jaką należy nadać temu kasztanowi, by wzniósł się na wysokość 10m.

2

Odpowiedzi

2009-12-06T00:23:33+01:00
A) Oblicz energię potencjalną doniczki o masie 1kg, stojącej na innym balkonie na wysokości 13m nad ziemią
dane:
Epot=mgh=?
m=1kg
h=13m

Epot=1x10x13=130


b) Oblicz energię potencjalną kasztana o masie 0,02kg, leżącego na ziemi
Dane:
Epot=mgh=?
m=0,02kg
h=0m

Epot=0,02x10x0=0 bo h=0(a jak nie ma wysokości to nie ma Energi potencjalnej)


c) Oblicz energię kinetyczną, jaką należy nadać temu kasztanowi, by wzniósł się na wysokość 10m.
Dane:
Ekin=mv^2/2=?
m=0,02kg
v=g=>10
Ekin=mv^2/2=>mg^2/2=0,02*10^2/2=1
4 1 4
2009-12-06T00:27:50+01:00
1.
Na wys = 10m energia potencjalna = 0 J

Wysokość pomiaru energii pot doniczki to 13m - 10m= 3m, bo naszym układem odniesienia jest balkon, który jest na wys 10 m - my mniemamy jakby był na wys = 0m.

Ep = mgh = 1kg * 10m/s² * 3m = 30 J

2. Kasztan wg naszego punktu odniesienia znajduje sie na wysokości 0m - 10m = -10m, bo względem "naszego zera" jest 10 metrów poniżej.

Zatem Ep = mgh = 0,02kg *10m/s²* (-10m) = -2 J

3. Kasztan znajduje się na wys względnej -10m, a ma znaleźć się na 10m na plus. Zatem musi pokonać 20m.

Zatem jego energia musi wzrosnąć o

E = mgh = 0,02kg * 10 m/s² * 20m = 4 J

Jego energia musi wzrosnąć o 4 J
12 4 12